29 Temmuz 2017 Cumartesi

Yəhudi Hiylələri

Yəhudilər bu günlərdə yenidən bütün dünyanın diqqətini çəkməktədirlər. I Dünya savaşından sonra Yəhudilərin maliyyə, siyasi və sosial sahələrdə tutduğları mövqe dünyada heç də xoş qarşılanmır.
  Yəhudilər Rusiyada bolşevizmin qaynağı olaraq görülməktədirlər. Bunun doğru və ya yanlış olduğunu  söyləməsək də, Amerikada yəhudilərin sosial və sənayə  islahatlarının atəşli müdafiəçiləridir. Yəhudilərin sayı az olmasına baxmayaraq dünyadakı maliyyə qaynaqlarını kontrol etməktədirlər.
  Yəhudilərin yaşadığları hər ölkədəki ortaq xüsusiyyətləri ticarətdəki bacarığlarıdır. Prusiyyada aparılan köhnə bir statistikada əhalinin 6%-i yəhudidir. Bu yəhudilərin 95%i ticarətlə məşğuldur. Yəhudi olmayan Prusiyya əhalisinin ancaq 11%-i ticarətlə məşğul idi. Yəhudilər Amerkada da sürətli davranmışdılar, örnək olaraq  Corciya əyalətində doğan ilk ağ uşaq İsak Minis adlı bir yəhudidir. Amerkada böyük mağazaların  çoxu yəhudi olmayan  adlar və markalar altında yəhudilərə məxsusdur. Amerikan mediyasında heç bir etnik qrup haqqında yəhudilər qədər olumlu xəbərlər çıxmaz. Bunun səbəbi mediyanın yəhudilərin əlində olmasıdır.
 Əgər yəhudilər Fələstində qalmış olsaydılar  bu günkü maliyyə güclərini əldə edə bilməzdilər. Çünki, Musanın qanunlarına görə insanların zənginləşməsinə izin verilmir. Yəhudi qanunlarına görə torpaq bərabər bölüşdürülür, borc və ehtiyac qarşılığı satıla bilər. Amma hər 50 ildən bir torpaq əvvəlki sahiblərinə qaytarılmalıdır və buna "Jübile ili" deyilir. Bu il əslində yeni bir sosial başlanğıcın əsasını qoyar və zənginin daha zənginləşməsinə, torpaq sahiblərinin ortaya çıxmasına əngəl olur. Bundan başqa yəhudilər Tövratdakı  "Yabançılar qanunu"na əməl edərlər. Bu qanun yəhudilərər bir yəhudidən faiz almağə qadağan edər, amma yabançılardan faiz almağa izin verir. Yəhudilərin biznes dünyasında yüksəlişlərinə yardım edən bir başqa xüsusiyyət isə ticarət etməkçin yeni yöntəmlər axtarmalarıdır. Kredit və borsa sistemlərinin altında yəhudi yaradıcılığı yatar. Bu sistemlər yəhudilərin öz aralarında ticarət etməkdən çox yəhudi olmayanları nəzarətdə saxlamaq üçün gəlişdirilmiş bir sistemdir. Örnəyi "borc sənədi" və "hamilinə çek" yəhudilər tərəfindən icad olunmuşdur. Yəhudilərin sərvətlərinə əl qoyulmasının sərbəst olduğu bir vaxtda yəhudilər bütün sərvətlərini adı olmayan sistemlərdə tutmuşdular. Hamilinə" uyğulamasına bənzər bir başqa yəhudi icadı da  "tuzel kişilikli" firmalardır. Bu şəkildə yəhudi olduğları anlaşılmasın deyə firma isimləri altında iş görürdülər.
 Yəhudi dövlətlər arası  kapitalist olmasına rəğmən bunu8 heç bir zaman ön plana çıxarmaz və vasitəçi olaraq yəhudi olmayanları önə çəkir. Dünyada olan antisemitizm əhval ruhiyyəsinə görə yəhudi yəqin ki, özünü gizlətmək məcburiyyətində qalır. Hər zaman təqib və təhqirlərdən məruz qaldığı üçün özünü müdafiə zəminində yeni yeni icadlara imza atırdılar.
 İspaniya yəhudilərin rahat yaşadığı dönəmdə dünyanın maliyyə mərkəziydi. Yəhudiləri qovandan sonra İspaniya bu gücünü itirdi və bir daha geri ala bilmədi.
  Yəhudi bankirlər bireysel kredilər yerinə dövlətlərin krediləndirilməsini tərcih etməktədirlər. Beləcə yəhudilər iş dünyasındakı istismarları nədəniylə tənqid edilsələr belə qonşu və məhəllə baqqalı kimi üzərlərinə nifrət çəkməzlər. Bu sayədə minlərcə xırda yəhudi tacirləri dürüst ticarət prinsiplərinə görə xalq içində sayğı görürlər.
  Tarixən və indi yəhudilər həmişə yeni yaranan güclərin yanında olmuşlar.
   Almanlar niyə yəhudilərə nifrət edirlər? Almaniyada yəhudilər qonaq statusundaydılar və ev sahibi olmaq istəyəndə cəzalandırıldılar. Digər ölkələrdə yəhudilər rahatlıqla  gücü əllərinə almışdılar. Yəhudilərin nəzarəti əllərinə keçirdikləri ölkələr savaşda Almaniyaya düşmən kəsilmişdilər. Çünki, bu ölkələrdə Almaniya haqqında düşüncəni formalaşdıran mediya yəhudilərin əllərində idi. Ancaq bunun sübuta ehtiyacı vardır. Bunun üçün o zamankı duruma baxaq: Köhnə rejimdən yeni rejimə keçərkən Almaniyada nə olmuşdur? Yeni formalaşan 6 nəfərlik kabinetdə  yəhudi Haase və Landsberq ən güclü şəxsiyyətlərdir. Yardımçısı 1918-ci ildə daha Alman vətəndaşı belə olmayan  yəhudi Kautsky olan Haase xarici işlər naziridir. Haasenin yanında bundan başqa, yəhudi olan Cohen və Herzfeld vardır. Yəhudi Schiffer  iqtisadiyyatdan sorumludur və muavini  Bernsteindir. Daxili İşlər Naziri  yəhudi Preusstur və müavini yəhudi doktor  Freunddur. Yəhudi  Fritz  Max Cohen  hökümət sözçüsü vəzifəsinə gətirilmişdir.
  Bundan öncə Prusiyya krallığı da buna bənzər bir şəkildə örgütlənmişdir.
   Berlin polis rəisi yəhudi Ernst, Frankfurt polis rəisi yəhudi Sinzheimer, Münih əmniyyət müdiri  yəhudi Stainer və Essen əmniyyət müdiri yəhudi Levyudir. Yəhudi Eisner  Bavariya rəhbəridir və s. siyahını uzada bilərik.
  Sülh konfransına göndərilən  iki alman nümayəndəsi yəhudiykən, üçüncüsü  yəhudi siyasəti güdən bir almandır. Alman nümayəndə heyətində yəhudi Max Varburg, Dr. Von Strauss, Merton, Oskar Oppenheimer, Dr. Jaffe, Deutsch, Brentano, Struck və s. var idi.
   Daha öncə adı keçən yəhudilər inqilab olmasaydı bu vəzifələri ələ keçirə bilməzdilər.
Savaş başlar başlamaz Almaniyadakı qida sektoru yəhudilərin əlinə keçmişdir və bunların etdiyi karaborsaçılıq ən vətən sevər kişilərin belə Almaniyaya olan güvənini sarsıtmışdır. Digər xalqlar kimi almanlar da savaşın aclıq və qıtlığ olduğunu bilirdilər və hər şeylərini paylaşmaq tərəfdarı idilər. Ancaq bu vətənsevərlər bir anda özlərini müharibənin sıxıntılarını gəlirə çevirmək istəyən yəhudilərin əllərində gördülər. Ehtiyac malzəmələri bir anda bazardan yoxa çıxmış və daha sonra karaborsada görunməyə başlamışdır.
 Almaniyada kasıb bir yəhudi ətrafına hörülən alman divarını ancaq aşaraq çıxa bilər. Rusiya üçündə eyni şey keçərlidir. Bu ölkələrdə sosial sistemlər yəhudiləri zərərsiz bir bölgəyə həbs etmişdilər. Rusiya yıxıldığında kim ortaya çıxmışdır. Yəhudi Kerenski ortaya çıxmışdır. Anca onun fikirləri yetərincə radikal deyildir. Buna görə başqa bir yəhudi Troçki meydana çıxmışdır
 Yəhudi Rusiyada bolşevik Amerikada devrimçidir. Yəhudinin yaratdığı anarxiya onun yapısından gəlməz,sadəcə məqsədi üçün anarxiyanı yaradır. Zəngin yəhudi zatən anarxist olmaz, çünki, istədiyi hər şeyi sinsicə əldə edə bilir. Kasıb yəhudinin isə anarxiyadan başqa seçimi yoxdur. Varlı və kasıb yəhudi ortaq çalışırlar və bir-birlərinə olan simpatiyalarını heç bir zaman itirməzlər. Kasıbın yaratdığı anarxiya uğurlu olursa kasıb yəhudi zəngin yəhudinin yanında yer alır. Ancaq uğursuz olarsa bu səfər yaratdığı çaxnaşmada zəngin yəhudi üçün yeni bir iş yerləri açılar.
 Bu səbəblə yəhudilər dünyadakı bütün inqilabları dəstəkliyirlər.

       

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder