1 Ağustos 2017 Salı

Yəhudilər Və Tövhid

 Tövratı oxuyarkən rastıma bu ayətlər çıxdı. Hansı ki, birə bir islamın qanunları ilə eyniydi. Təəccüb etmədim, çünki, Quranda Bəqərə surəsində Allahın quranı özündən əvvəlki kitabların təsdiqi kimi göndərdiyini oxuyuruq.Həmin ayələrdən bir neçəsinə nəzər salaq;
Yasa 25 "Ölkədə uzun zaman oturduğdan, uşaq və nəvə sahibi olduğdan sonra yoldan azar, özünüzə hər hansı bir şeyin surətində büt düzəldər, Tanrınız RAB'bin gözündə pis iş edərək onu öfkelendirirseniz,
Yas.4: 39 "Bunun için, bugün RAB'bin yukarıda göklerde, aşağıda yeryüzünde Tanrı olduğunu, O'ndan başkası olmadığını bilin ve bunu aklınızdan çıkarmayın.
Yas.5: 9 Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünküben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.
Yas.5: 17 "'Adam öldürmeyeceksin.Yas.5: 21 "'Qonşunun qarısına pis gözlə baxmayacaqsan. Qonşunun evinə, tarlasına, kişi və qadın köləsinə, öküzünə, eşşəyinə, heç bir şeyinə göz dikməyəcəksən.
Yas.5: 18 "'Zina etməyəceksən.Yas.5: 19 "'Oğurluq etməyəcəksən.
Yas.5: 20 "'Qonşuna qarşı yalan yerə şahidlik etməyəcəksən.

Yas.10: 20 Tanrınız RAB'dən qorxun, O'na qulluğ edin. Ona bağlı qalın və Onun adıyla and için.
Yas.13: 6-7 "Öz qardaşın, oğlun, qızın, sevdiyin ya da ən yaxın dostun səni gizlicə azdırmağa çalışır, sənin və atalarının öncədən bilmədiyiniz, dünyanın bir ucundan o biri ucunadək uzağda, yaxında, çevrənizdə yaşayan xalqların ilahları üçün, 'Haydı gedək, bu ilahlara tapaq desə,Yas.13: 9 Onu mütləq  öldürəcəksin. Onu öncə sən, sonra bütün xalq daşa tutsun.
Yas.13: 11 Beləcə bütün İsrail bunu eşidib qorxacaq. Bir daha aranızda buna bənzər pis bir şey etməyəcəklər.
Yas.14: 1 "Siz Tanrınız RAB'bin övladlarısız. Ölülərə ağı söyləmək üçün bədənlərinizi yaralamayacaksınız: 10. Pulsuz ve üzgəcsiz canlıların hiçbirini yeməyəcəksiniz. Bunlar sizin üçün kirli sayılır.
Yas.14: 21 " Ölən heç bir heyvanın ətini yemeyeceksiniz. Ölü heyvanı yemesi için kəndlərinizdə yaşayan bir yad insana  verə bilərsiz ya da sata bilərsiniz. Siz Tanrınız RAB üçün dəyərli bir xalqsınız. "
Yas.15: 3 Yad adamdan  borcunu ala bilərsən. Amma İsrailli qardaşının borcunu bağışlayacaksın.

Yas.16: 19 Mühakimə edərkən haqsızlıq etməyəcək, kimsəni aldatmıceysiz. Rüşvət almayacaksınız. Çünkü rüşvət alim  kişinin gözlərini kör edər, haqlını haqsız çıxarır.
Yas.22: 5 "Qadınlar kişi paltarı, kişilər de qadın paltarı geyməsin.Tanrınız RAB bunu  edənlərdən diksinir.

Yas.24: 16 "Nə atalar uşaqlarının günahından ötürü öldürüləcək, nede uşaqlar babalarının. Hər kəs öz günahı üçün öldürüləcək.


Yas.25: 15 Tərəzidə və ölçünüz də əksiksiz ve doğru olacak. Elə ki,Tanrınız RAB'bin sizə verəcəyi i ölkədə ömrünüz uzun olsun.
İki bacı ilə evlənmiyin, faiz yeməyin və s. ayətlər bizə quranı xatırladır. Quranla müqayisəsin vermirəm. Düşünürəm ki, hər kəs bir az islamın ilk qaynağları ilə maraqlansa bu hökmlərlə rastlaşa bilər.Düzdü Tövratda Allahın sözü olmadığına əmin olduğumuz ayətlərlə də qarşılaşırıq. Amma dinin əsli tövhid olduğundan əsas bunun üzərində dayanırıq.

Beynimdə suallar yarandı, bu ayətlər hələ Tövratda durarkən niyə yəhudilər azmış bir millət olaraq tərif edildilər
Sonunda anladım ki, yəhudilərin tanrısı sən demə keçmişdəki qəbilə Taanrılarından fərqli deyilmiş.
Tövratda ilk beş kitabda İsrail oğullarından başqalarını Allaha imana dəvət edən bir sözcük axtaran kişi böyük xeyal qırıqlığı yaşar. Yəhudi olub Allaha inanayanlardan "qərib" "yad" deyə bəhs edilməktədir. Rəb Musaya belə dedi; Harunla oğullarına və İsrail oğullarına de ki, "istər israilli olsun, istər İsraildə yaşayan bir yabançı olsun, biriiz Rəbbə nəzir edərsə..(Levillilər) Qurban kəsən bu qərib əslində Musaya gələn şəriətə görə mömindir və ən azından İsrail oğulları kimi iman etmişdir. Amma ondan qərib, yad deyə söz edilir. Onun mömin olduğu, Allahın onun da Tanrısı olduğu dilə belə gətirilmir. Çünki, Rəb yalnızca İsrail oğullarının Tanrısıdır. Biz Quran vasitəsilə bütün peyğəmbərlərin o cümlədən Musanında dəvətinin Məhəmmədin (S.Ə.S) dəvəti ilə eyni olduğunu bilirik. Quranda millət fərqi olmadan bütün müsəlmanların qardaş olduğununuda bilirik. Amm Yəhudilər bu dini sırf özlərinə xas bildilər. Tanrını və şəriəti özəlləşdirdilər. Tövrat yazarlarının İsrail oğullarına təlqin etmək istədiyi bu idi; Allah yalnız İsrail oğullarının Tanrısıdır. O da digər xalqların Tanrıları kimi güclüdür, amma Yəhudilərə görə daha güclüdür. Tövrat yazarları Musanın başqa millətdən olan Fironu Allaha ibadət etməyə çağırdığını gizlətdilər. Musa ilə Firon arasında çəkişmənin amacı Tövhid davası yox, İsrail oğullarının Misirdən çıxması və dini ayinlərini icra etmək üçün  çölə getməsindən ibarətdir. Yəhudilər Tövhid dininin yayılmasını istəmirdilər.
  Toynbi musəvilik, hinduizm və zərdüştizmdən bəhs edərkən, hər üçünün də cahanşümul bir din olma yolunda kayd etdiyi gəlişim əsnasında yalnızca  bəlli bir camaatın  və ya xalqın dini olaraq  qalır. Örnəyi  yəhudilər hənuz Allahı kainatın hər yerində mövcud olan Varlıq kimi vəsf edərkən, bir camaatın tapındığı bölgəsəl  bir Tanrı olduğu düşüncəsindən vaz keçməmişdilər, bu da xristiyan və musəlmanların onları qəbul etməməsinə yol açmıştır.
 Toynbiyə görə  hər hansı bir kişi  yəhudi, zərdüşt və ya hind toplumunun milli  üzvü olmadan  bu üç dindən birinə mənsub olmaz.
Clausner və Velhausen kimi Qərb alimləri yəhudilərin İsanı rədd etməsinin səbəbini onun dəvətinin bütün insanlığa yönəlik olmasına bağlamaqdadırlar. İsa onlara belə buyurdu: Dünyanın hər yerinə gedin, müjdəni bütün yaradılışa çatdırın.
Hz. İsa  yəhudilərin pulu taparcasına sevmələrini tənqid etmiş və belə buyurmuşdur: Heç bir adam iki ağaya qulluq edə bilməz. Həm Allaha, həm pula qulluq edə bilməzsiz.
  Bir sözlə yəhudi eqosu bu dini bir xalqa xas qılaraq xristiyanlıq, islam dinləri kimi başqa xalqlara yayılmasına imkan vermədi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder